• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Dreams of nature

Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky

Met Dreams of nature. Symbolisme van Van Gogh tot Kandinsky opende het Van Gogh Museum de eerste tentoonstelling gewijd aan het Europese symbolistische landschap rond het einde van de 19de eeuw. De getoonde landschappen van bekende en minder bekende schilders uit heel Europa waren doordrongen van symboliek en weerspiegelen een emotie of gemoedstoestand. De 70 poëtische, suggestieve natuurschilderijen op deze tentoonstelling boden een rijk overzicht van dit intrigerende genre binnen het symbolisme. Op donker getinte muren in de tentoonstellingsvleugel hingen topwerken van Van Gogh, Kandinsky, Gauguin, Munch en Mondriaan voor het eerst naast elkaar. Het overgrote deel van de schilderijen was nooit eerder in Nederland tentoongesteld. De belangstelling bleek groot: in vier maanden bezochten maar liefst 413.363 kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland de tentoonstelling.