• januarijanuari
 • februarifebruari
 • maartmaart
 • aprilapril
 • meimei
 • junijuni
 • julijuli
 • augustusaugustus
 • septemberseptember
 • oktoberoktober
 • novembernovember
 • decemberdecember

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

DOWNLOAD

De groeiende aandacht voor het milieu en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een belangrijke ontwikkeling voor musea. Museumbezoekers verwachten van musea een hoge standaard op dit gebied. Het Van Gogh Museum voelt, als openbare, internationale en educatieve instelling een grote verantwoordelijkheid en is actief met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bezig. In het Strategisch Plan 2009-2014 heeft duurzaamheid een belangrijke plek gekregen.

Het MVO-beleid van het Van Gogh Museum is gebaseerd op drie pijlers:

- People: respect voor mens en omgeving
- Planet: duurzaamheid en minimale milieubelasting
- Profit: verantwoordelijk omgaan met continuïteit

In 2011 is een eerste aanzet gegeven voor het implementeren van een gedegen MVO-beleid. In 2012 zijn met de noodzakelijke renovatie van het Van Gogh Museum grote stappen gemaakt op het gebied van MVO; de klimaatinstallaties in het gebouw zijn zoveel mogelijk Klimaat op maat gemaakt.

Al deze maatregelen zorgen voor een flinke energiebesparing. Samen met een aantal andere technische aanpassingen, is het gebouw nu zo goed verduurzaamd, dat het Van Gogh Museum in 2013 het BREEAM-keurmerk voor musea krijgt.

 Download hier het PDF bestand met de volledige tekst.